14.8.2013
Kategorie: Rychlé půjčky

Výpověď stavebního spoření u České spořitelny

14.8.2013
Kategorie: Rychlé půjčky

Mnoho z nás se snaží v dnešní době co nejvíce ušetřit. Díky bankovním službám můžeme dlouhodobě určité finanční prostředky spořit různou formou, ať už spořícím účtem anebo formou stavebního spoření.

Právě stavební spoření je často velmi oblíbené a to hlavně kvůli možnosti získání státní podpory, která může být až 2000 Kč ročně. Jednou z bankovních institucí, u které si můžete stavební spoření sjednat je Česká spořitelna.

Ne každému ovšem po celou dobu tato služba vyhovuje a někdo má občas zájem o výpověď stavebního spoření České spořitelny. Jak tento úkon řešit a kolik formalit je potřeba k vypovězení smlouvy?

Zde je výtažek VOP stavební spořitelny týkající se výpovědi smlouvy:

§ 11 Ukončení smlouvy o stavebním spoření
1. Obě smluvní strany mají právo smlouvu o stavebním spoření vypovědět. Výpověď musí být podána písemně. Vypovědět nelze část vkladu.
2. Výpovědní doba je 3 měsíce a začíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
3. Pokud je výpověď písemně vzata zpět před uplynutím výpovědní doby a druhá smluvní strana s tím vysloví písemně souhlas, smlouva o stavebním spoření nezaniká a smluvní vztah trvá.
4. Účastník může podat písemný návrh na ukončení smluvního vztahu dohodou, který musí být stavební spořitelně doručen nejpozději jeden měsíc před požadovaným datem ukončení smluvního vztahu. Za ukončení smluvního vztahu dohodou má stavební spořitelna právo účtovat úhradu dle „Sazebníku úhrad za poskytované služby“ platného v době ukončení smluvního vztahu. Tuto částku je stavební spořitelna oprávněna před výplatou uspořené částky převést z účtu účastníka na vlastní účet.
5. V případě, že stavební spořitelna návrh na ukončení smluvního vztahu dohodou neakceptuje, smluvní vztah trvá.
6. Výpověď nebo návrh na ukončení smluvního vztahu dohodou podávaný účastníkem musí být podepsán účastníkem a musí obsahovat pokyn účastníka, jakým způsobem má být uspořená částka, popř. státní podpora, vyplacena.
7. Stavební spořitelna může od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených v § 6 odst. 3.
8. V případě ukončení smluvního vztahu do 60 měsíců od uzavření smlouvy o stavebním spoření má stavební spořitelna právo účtovat úhradu za předčasné ukončení smluvního vztahu, která činí maximálně 0,5 % cílové částky a je stanovena „Sazebníkem úhrad za poskytované služby“ platným v době ukončení smluvního vztahu. Tuto částku je stavební spořitelna oprávněna před výplatou uspořené částky převést z účtu účastníka na vlastní účet.
9. V rámci finančního vypořádání smluvního vztahu je stavební spořitelna oprávněna odečíst z uspořené částky skutečné náklady (poštovné apod.), které jí vznikly v souvislosti s ukončením smluvního vztahu.
10. Pokud požadavky účastníků na vyplacení peněžních prostředků u ukončených smluv o stavebním spoření převýší třetinu prostředků určených pro přidělení cílové částky, budou tyto prostředky vyplaceny v pořadí ukončení smluv o stavebním spoření a podle volných prostředků ve Fondu stavebního spoření (§ 12).

§ 6 Úhrada za uzavření smlouvy o stavebním spoření
1. Účastník je povinen neprodleně po uzavření smlouvy o stavebním spoření zaplatit úhradu za její uzavření, která není součástí uspořené částky. Veškeré platby účastníka až do výše úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření jsou úhradou. Stavební spořitelna je oprávněna tyto platby převést na vlastní účet.
2. Úhrada za uzavření smlouvy o stavebním spoření činí maximálně 1% z cílové částky. Konkrétní výši upravuje „Sazebník úhrad za poskytované služby“ platný v době uzavření smlouvy o stavebním spoření.
3. Pokud účastník nezaplatí celou úhradu nejpozději do 4 měsíců od uzavření smlouvy o stavebním spoření, má stavební spořitelna právo od smlouvy o stavebním spoření odstoupit.
4. Zaplacená úhrada za uzavření smlouvy o stavebním spoření ani její část se nevrací.

 

Výpověď stavebního spoření u České spořitelny
Ohodnotit recenzi

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejlepsi

Výpověď stavebního spoření u České spořitelny
Ohodnotit recenzi

Výpověď stavebního spoření u České spořitelny
Ohodnotit recenzi